Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku, który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 2/2020.
Emitent uzupełnił treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. o wybrane dane finansowe jednostek zależnych nieobjętych konsolidacją oraz rozszerzył opis czynników i wydarzeń mających wpływ na wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Raport_4Q2019-0.pdf