Spółka Onico S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Członek Zarządu

Załączniki

ONICO-_Raport-_4kw2019-0.pdf