Tytuł raportu: Informacja o uchyleniu zajęć komorniczych w stosunku do ONICO S.A.
Data: 30.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 40/2019 EBI opublikowanego w dniu 10.09.2019. r, Zarząd ONICO S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęły Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie z wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o udzieleniu zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęć komorniczych w stosunku do Spółki, dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych.

W uzasadnieniu w/w postanowień, Sąd uznał, że zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt Prawa restrukturyzacyjnego z dnia 15 maja 2015 r., należności będące podstawą prowadzonych postępowań egzekucyjnych objętych złożonym wnioskiem dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego, spełniają przesłankę objęcia ewentualnym układem.