Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. na dzień 12 listopada 2019 roku
Data: 19.09.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Onico S.A. na dzień 12 listopada 2019 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Onico S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 listopada 2019 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 12.00, ulica Łazienkowska 3 (Stadion Legii Warszawa) w Warszawie loża VIP nr 16.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Wzory pełnomocnictwa i formularza

Załączniki

Onico_S.A.__-_NWZ_12.11.2019_-_ogloszenie.doc-0.pdf
Onico__S.A.__-_NWZ_12.11.2019_-_projekty_uchwal-2.pdf
Onico_S.A.__-_NWZ_12.11.2019_-_ogloszenie_o_NWZ_formularz_pelnomocnictwa-1.pdf