Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za I kwartał 2019 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 9/2019 w dniu 15 maja 2019 roku, nie zawierał wybranych danych finansowych spółki zależnej Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy).


W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO-_Raport-_1Q.2019_final_21052019-0.pdf