Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za IV kwartał 2017 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 6/2019 w dniu 14 lutego 2019 roku, w wyniku omyłki zawierał niepoprawne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w zakresie:

- bilans skonsolidowany pozycje: A II, A VII
- bilans jednostkowy pozycje: A II, A VI


Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:

Bilans skonsolidowany
A
II 61.871.209,94 Kapitał (fundusz) zapasowy
VII 7.031.241,54 Zysk (strata) netto

Bilans jednostkowy

A
II 60.390.100,32 Kapitał (fundusz) zapasowy
VI 6.234.427,96 Zysk (strata) netto


Przed korektą wskazano dane:

Bilans skonsolidowany

A
II 67.115.284,51 Kapitał (fundusz) zapasowy
VII 1.787.166,97 Zysk (strata) netto

Bilans jednostkowy

A
II 65.634.174,89 Kapitał (fundusz) zapasowy
VI 990.353,39 Zysk (strata) netto


Emitent wskazuje, że zaistniała omyłka ma charakter błędnego przeniesienia danych i nie wpływa na wartość zysku netto przedstawionego w Rachunkach Zysków i Strat, wartości kapitałów własnych oraz sumy bilansowej.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje Korektę Skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO-_Raport-_4Q.2018_v_15-2-2019-0.pdf