Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

ONICO-_Raport-_4Q.2018-0.pdf