Tytuł raportu: Zawarcie istotnych umów na sprzedaż oleju napędowego
Data: 11.02.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 r. zawarł siedem umów na sprzedaż oleju napędowego (dalej: "Umowy") do jednej z czołowych spółek paliwowych w Polsce. Każda z Umów reguluje obowiązki Stron w zakresie dostaw i odbiorów oleju napędowego z odrębnych baz paliwowych na terenie Polski.

Umowy mają charakter długoterminowy, z okresem obowiązywania dłuższym niż 1 rok.

Łączna szacunkowa wartość Umów przekroczy 20% obrotów Emitenta z okresu od dnia 30 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.