Zarząd Onico S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2019 przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Pani Jolanty Burzyńskiej w formie określonej w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zyciorys_zgodny_z_ASO_JB-0.pdf