Zarząd Emitenta informuje, że z dniem 9 stycznia 2019 r. Pan Artur Krzyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych w spółce ONICO S.A.
Jednocześnie w dniu 9 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pani Jolanty Burzyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Pan Artur Krzyk pozostaje zatrudniony w Dziale Handlowym Emitenta.
Pani Jolanta Burzyńska jest zatrudniona w spółce Emitenta od 2015 r. Przed powołaniem w skład Zarządu Emitenta pełniła funkcję Dyrektora Działu Logistyczno-operacyjnego oraz była prokurentem w Spółce.
Życiorys zawodowy nowego Wiceprezesa Zarządu, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Jolanta Burzyńska
Burzyńska
Wiceprezes Zarządu