Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3., 7.1-7.2 i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Marek
Stanio
Prezes Zarządu
Artur
Krzyk
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Załączniki

GK_ONICO_BSSF_2017_opinia-0.pdf
ONICO_BSF_2017_opinia-1.pdf
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_2017-2.pdf
Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_2017-3.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostkowe_2017-4.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_skonsolidowane_2017-5.pdf
Wybrane_dane_finansowe-6.pdf
Pismo_przewodnie-7.pdf