Tytuł raportu: Zmiana warunków korzystania z linii kredytowej
Data: 12.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Kato-wicach aneks do umowy o linię kredytową. Przedmiotem niniejszego aneksu jest: (1) podwyż-szenie możliwej kwoty zaciągania kredytów do łącznej kwoty w wysokości 30.000.000 dolarów amerykańskich; (2) wydłużenie terminu obowiązywania linii kredytowej do dnia 18 marca 2019 roku.

Pozostałe postanowienia umowne nie uległy zmianie.

Zarząd Emitenta może wykorzystywać środki pochodzące z linii kredytowej w celu utrzymywa-nia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 lute-go 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na ryn-ku naftowym.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych informacjach, raportach giełdowych, notowaniach i wydarzeniach

Subskrybuj kanał RSS

Subskrybuj informacje dla inwestorów

Subskrybuj