Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) wskazuje, iż raport okre-sowy za IV kwartał 2017 roku, przekazany raportem bieżącym EBI nr 2/2018 w dniu 14 lutego 2018 roku, w wyniku omyłki zawierał niepoprawne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w zakresie pozycji: A, A I, A IV, B, B III oraz B VIII Skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Emitent wskazuje, iż poprawne dane to:
A. „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2.812.487.436,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług: 542.423,46
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 2.811.945.012,76
B. Koszty działalności operacyjnej: 2.777.051.888,07
III. Usługi obce: 143.622.721,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2.119.415.918,54

Przed korektą wskazano dane:
A. „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2.743.443.092,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług: 530.302,92
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 2.742.912.789,49
B. Koszty działalności operacyjnej: 2.708.007.544,26
III. Usługi obce: 143.610.600,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2.050.383.695,27

Jednocześnie Emitent podkreśla, że w wyniku korekty przedstawione wartości zysku oraz sumy bilansowej nie zmieniły się.
W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje Korektę Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Marek
Stanio
Prezes Zarządu

Załączniki

ONICO-_Raport-_4Q.2017_korekta.docx-0.pdf

Bądź na bieżąco

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych informacjach, raportach giełdowych, notowaniach i wydarzeniach

Subskrybuj kanał RSS

Subskrybuj informacje dla inwestorów

Subskrybuj