Tytuł raportu: Zawarcie istotnej umowy sprzedaży gazu płynnego LPG
Data: 05.02.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o zawarciu przez Emiten-ta w dniu dzisiejszym umowy na sprzedaż i dostawy hurtowe gazu płynnego (LPG) (dalej: "Umowa") ze spółką mającą siedzibę na terenie republiki Serbii.

Na podstawie Umowy Emitent zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać paliwo LPG, a Spółka zobowiązuje się kupować paliwo LPG.

Emitent zakłada, iż obroty związane z wykonaniem Umowy przekroczą pułap 20% kapitałów własnych. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Umowa reguluje zasady wzajemnej współpracy Stron, wymagania dot. jakości paliwa, ustalania ceny poszczególnych pakietów dostaw oraz sposobu ich zapłaty oraz inne niezbędne elementy umów tego rodzaju.