Tytuł raportu: Zawarcie istotnej umowy
Data: 12.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. powziął wiedzę o zawarciu umowy na zakup oleju napędowego oraz benzyn (dalej: "Umowa") od Spółki Total Deutschland GmbH (dalej: "Spółka").

Zgodnie z warunkami Umowy, dostawy paliwa będą realizowane w ilościach całopociągowych. Zakupione w ten sposób paliwa będą dostarczane do polskich kontrahentów Emitenta. Umowa obowiązywać będzie do końca 2018 roku.

Szacunkowa wartość Umowy to około 15% planowanego obrotu Spółki w 2018 roku.