Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rozpoczęcie

Zakończenie: 12.11.2019

Zarząd Emitenta Onico S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 listopada 2019 roku (dalej "NWZ"), na godzinę 12.00, ulica Łazienkowska 3 (Stadion Legii Warszawa) w Warszawie loża VIP nr 16.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Powrót