Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r.

Rozpoczęcie

Zakończenie: 14.11.2018

Miejsce wydarzenia: Warszawa

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: 

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Marek Stanio

Prezes Zarządu

 

Artur Krzyk

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Załączniki

Powrót