Obligacje serii P – Informacja o wskaźnikach

Obligacje serii P – Informacja o wskaźnikach

Obligacje serii P – Informacja o wskaźnikach

Zysk netto/Przychody oraz Kapitały własne/Aktywa

Zarząd ONICO S.A., na podstawie pkt. 8.2 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii P, w związku z pkt. 15.2 oraz pkt. 8.1 WEO informuje niniejszym Obligatariuszy serii P, że poniższe wskaźniki, obliczone na podstawie raportu ONICO S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku, wynoszą:

- Zysk netto/Przychody: 0,43%,

- Kapitały własne/Aktywa: 13%,

- Dług netto/EBITDA: 5,97%.