Emisja obligacji serii R

Emisja obligacji serii R

Zarząd ONICO S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku podjął uchwałę o emisji dwunastu tysięcy obligacji na okaziciela serii R, o wartości nominalnej tysiąc złotych każda.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale Obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/420124/emisja-obligacji-serii-r