Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd ONICO S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Turczyna do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwałą ma charakter warunkowy, tj. ...

Obligacje serii P – Informacja o wskaźnikach

Obligacje serii P – Informacja o wskaźnikach Zysk netto/Przychody oraz Kapitały własne/Aktywa Zarząd ONICO S.A., na podstawie pkt. 8.2 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii P, w związku z pkt. 15.2 oraz pkt. ...