Relacje inwestorskie

Akcje ONICO SA na NewConnect 

pln

 Usługi Autoryzowanego Doradcy dla ONICO S.A. świadczy Kancelaria

Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

 

Relacje inwestorskie

Akcje ONICO SA na NewConnect 

 Usługi Autoryzowanego Doradcy dla ONICO S.A. świadczy

Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla inwestorów

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji                                                                                                                     ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent", "Spółka") na podstawie art. ...

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd ONICO S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Turczyna do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwałą ma charakter warunkowy, tj. ...

Kalendarium

Więcej

WZA

Więcej