Relacje inwestorskie

Akcje ONICO SA na NewConnect 

pln


Animatorem akcji ONICO S.A. jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

 Usługi Autoryzowanego Doradcy dla ONICO S.A. świadczy Kancelaria

Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla inwestorów

Grupa ONICO poprawiła zysk w czwartym kwartale

W czwartym kwartale 2018 roku, działając w trudnych warunkach makroekonomicznych, Grupa ONICO wypracowała blisko 1 mln zł zysku netto, o blisko 9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Z kolei w całym 2018 roku bardzo niewiele zabrakło do pobicia historycznego rekordu przychodów ze sprzedaży, osiągniętego w 2016 roku. ...

Zakończenie subskrypcji obligacji serii R i dokonanie przydziału obligacji

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji i dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii R. Subskrypcja obejmowała emisję nie więcej niż dwanaście tysięcy obligacji na okaziciela serii R. ...

Zawarcie istotnych umów na sprzedaż oleju napędowego

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku zawarł siedem umów na sprzedaż oleju napędowego do jednej z czołowych spółek paliwowych w Polsce. Łączna szacunkowa wartość Umów przekroczy 20% obrotów Emitenta z okresu od dnia 30 września 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. ...

Kalendarium

Więcej

WZA

Więcej